Wegwijs achter de schermen

Inrichtende macht & Directie

De Wingerd is een kunstzinnige basisschool die de visie van de steinerpedagogie uitdraagt. Samen met De Hazelaar in Antwerpen (enkel een kleuterafdeling) hoort de vestiging in Brasschaat tot de vzw Vrije Rudolf Steinerschool Yggdrasil, die in totaal ongeveer 250 gesubsidieerde leerlingen telt. Voor de beide vestigingen is de vzw Yggdrasil het overkoepelende schoolbestuur, ook wel de inrichtende macht genoemd. Dit is het orgaan dat alle juridische, administratieve, organisatorische, pedagogische en financiële verantwoordelijkheid draagt. Daarnaast is ze het aanspreekpunt voor de Vlaamse Gemeenschap, die enerzijds de werkingsmiddelen verschaft en de personeelskosten draagt, maar anderzijds ook instaat voor controle en toezicht.

Het overkoepelend bestuur delegeert alle taken en bevoegdheden aan één integraal directeur die het algemeen beleid uittekent voor de lange- en middellange termijn. De directeur heeft de opdracht deze functie in samenspraak met het bestuur voor te bereiden. Het gaat onder meer om de aanwending van de werkingstoelage, het personeelsbeleid en het beheer en onderhoud van de infrastructuur. Sinds april 2018 leidt Leen Schillemans als fulltime directeur zowel De Wingerd als De Hazelaar.

De Oudervereniging

Naast het overkoepelend bestuur door de vzw Yggdrasil hebben zowel De Wingerd als De Hazelaar elk een eigen vzw die instaat voor de fondsenwerving voor de vestiging en de omkadering van de pedagogische werking.  Op de Wingerd is dit De Oudervereniging De Wingerd. Omdat de oudervereniging ook jaarlijks een aantal ouders afvaardigt in het bestuur van de vzw Yggdrasil, waarin ook de leerkrachten evenredig vertegenwoordigd zijn, wordt er een actieve participatie van de ouders gegarandeerd in het overkoepelend bestuur.

De Algemene Vergadering van De Oudervereniging De Wingerd houdt toezicht op de werking van de basisschool. Zij bestaat uit een brede kring van dragende en actieve ouders, personeelsleden en andere leden. Jaarlijks wordt er een algemene oproep tot lidmaatschap gedaan binnen de gehele schoolgemeenschap. De Algemene Vergadering komt minstens twee keer per jaar samen om de nieuwe leden aan te nemen, de statuten te wijzigen, het schoolbestuur samen te stellen en de budgetten en jaarrekeningen goed te keuren. De Raad van Bestuur van De Oudervereniging wordt jaarlijks verkozen door de Algemene Vergadering en bestaat uit ouders en onderwijzend personeel van de vestiging. Zij zijn verantwoordelijk voor het beheer van de eigen middelen en ondersteunen de school financieel.

Vacature klasleerkracht kleuterschool De Hazelaar

                                                          

Vacature

Steinerschool de Hazelaar is een kleine vestiging van de Vrije Rudolf Steinerschool Yggdrasil en heeft slechts 2 kleuterklassen. In een klein team wordt er nauw samengewerkt om het reilen en zeilen van de vestiging te kunnen verzekeren. Een goede samenwerking met collega’s en ouders is zowel voor de kinderen als voor de school erg belangrijk. Meer informatie vind je op www.steinerschooldehazelaar.be.

V.R.S. Yggdrasil zoekt een kleuterleerkracht (m/v/x) voor kleuterschool De Hazelaar in Antwerpen. Dit voor schooljaar 2019-2020.

Heb je ervaring in de Steinerpedagogie?

Heb je een open blik voor de noden van de kinderen?

Kan je zelfstandig werken, omgeven door een warm team?

Aarzel dan niet om in je pen te kruipen en stuur je brief naar ons op!

Wat is de opdracht?

Je krijgt een opdracht van min. 5/24 ter aanvulling van een klasleerkracht die 4/5de werkt.

Waar?

Vestiging De Hazelaar, Lange Lozanastraat 117 in Antwerpen

Wat verwachten wij ?

Je hebt een subsidieerbaar diploma (bij voorkeur diploma kleuteronderwijzer).
Je staat open voor bijscholing in verband met de steinerpedagogie.

Je kan zelfstandig een klas leiden.
Je bent goed in samenwerken met collega’s en ouders.

Geïnteresseerd? Mail je motivatiebrief en cv naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor 07/06/2019.

Pedagogisch college

Alle leerkrachten van De Wingerd behoren tot het Pedagogisch College. Zij komen wekelijks samen om de pedagogische werking en de - soms individuele - begeleiding van leerlingen te bespreken. Het Pedagogisch College staat in voor de uitvoering en de eigentijdse toepassing van de uitgangspunten van de Steinerpedagogie.

De expertisegroep pedagogie geeft sturing aan het Pedagogisch College en is verantwoordelijk voor de opvoedkundige doelstellingen van de school. Deze groep, onder leiding van de pedagogisch coördinator, wordt gevormd door de directeur en leerkrachten uit de kleuter- en lagere school, bijgestaan door het zorgteam. Zij bewaken de samenhang en de uitvoering van het pedagogische project en de realisatie van de eigen eindtermen van de Federatie van Vlaamse Steinerscholen, zoals die erkend werden door de overheid.

Vacature klasleerkracht klas 1 De Wingerd

Vacature

Klasleerkracht voor klas 1

Voor onze kersverse groep eersteklassers zoeken wij een zeer gemotiveerde, voltijdse leerkracht voor het schooljaar 2019-2020 die zich echt met deze groep en met onze school wil verbinden.

Profiel

Je bezit het diploma van leerkracht basisonderwijs.

Je begeleidt de kinderen in hun cognitief, emotioneel en sociaal ontwikkelingsproces. Je hebt daarbij oog voor de individuele ontwikkeling van elk kind.

Je bent bereid om je diepgaand met de kinderen te verbinden via observatie en reflectie en met hen op pad te gaan.

Je kan je aanpassen aan de eigenheid van de school en komt afspraken na. Naast de klasgebonden verwachtingen zijn er ook schoolgebonden verwachtingen.

Je bent erg gemotiveerd voor je klasgroep, maar je denkt ook mee op schoolniveau.

Je bent geduldig en stelt het belang van de kinderen steeds voorop.

Je kan goed communiceren met kinderen, ouders en je wil samenwerken met collega's, zorgmedewerkers en co-teacher.

Ervaring met of opleiding in de Steinerpedagogie is een pluspunt. Je bent alleszins bereid je met deze pedagogie te verbinden.

Bij voorkeur kan je je dit schooljaar al enkele dagen vrijmaken voor kennismaking en observatie.

 

Aanbod

Je wordt aangesteld voor 23/24. Aanvangsbegeleiding en een mentor worden voorzien.

Je wordt verloond volgens de loonschalen van de Vlaamse overheid, Ministerie van Onderwijs.

Wekelijks overleg met het pedagogisch college op donderdag van 15.30 tot 17.30.

 

Plaats van tewerkstelling

De Wingerd is een basisschool met een hecht en ervaren team op een fantastische, groene locatie.

Er wordt bewust gekozen om de school kleinschalig te houden door van elk leerjaar één klas te voorzien. Onze basisschool telt een 200-tal leerlingen. Deze vestiging behoort tot de Vrije Rudolf Steinerschool Yggdrasil. Er is een actieve oudergroep die zich met grote betrokkenheid inzet voor de school.

Voor meer info: https://www.steinerschooldewingerd.be/

 

Aanmelden met cv en motivatiebrief bij Leen Schillemans via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor 27 mei 2019. Indien uw kandidatuur wordt weerhouden, wordt u uitgenodigd voor een gesprek op 4 of 5 juni 2019.